Uczestnicy

MĘŻCZYŹNI:

STREFA A
- Uniwersytet Gdański
- Politechnika Gdańska
- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

STREFA B
- Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
- Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
- Uniwersytet Warszawski

STREFA C
- Politechnika Rzeszowska
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
- Uniwersytet Jagielloński

STREFA D
- Uniwersytet Zielonogórski
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
- Wyższ Szkoła Bankowa w Chorzowie
- Politechnika Wrocławska

 

KOBIETY

STREFA A
- Uniwersytet Gdański
- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Politechnika Gdańska

STREFA B
- Uniwersytet Warszawski
- Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
- Państwowa Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi

STREFA C
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
- Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
- Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
- Uniwersytet Jagielloński

STREFA D
- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
- Uniwersytet Wrocławski